top of page

Wyznacz rodzinę

Każdego roku członkowie i sympatycy CMoW przekazują hojne prezenty, które są zwracane społeczności. Te dary społeczności są przyznawane rodzinom w zależności od potrzeby i na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Możesz wyznaczyć zasłużoną rodzinę na jedno członkostwo w dowolnym czasie, obejmujące dwoje dorosłych i wszystkie dzieci w gospodarstwie domowym na okres jednego roku lub maksymalnie 5 jednorazowych przepustek dla gości. 

Rocznie można złożyć jedną nominację na rodzinę.
 

AdobeStock_169113038 (1).jpeg
bottom of page